Vedoucí družiny

Jsi vedoucí družiny?

To znamená:

 • jsi dospělý (nejpozději 3. 5. 2023 budeš plnoletý) člen Junáka –⁠ českého skauta, z. s.
 • registruješ družinu nebo družiny na akci a platíš registrační poplatek za družinu/družiny
 • komunikuješ s organizačním týmem Národního skautského jamboree a dalšími družinami ve svém jamoddílu
 • komunikuješ s rodiči svých účastníků
 • máš zodpovědnost za účastníky ve své družině/družinách a staráš se o své účastníky na akci

Proč vzít účastníky na akci?

Velké akce jsou důležitým rozměrem skautingu, který by měli skauti a skautky poznat. Je důležité zažít různé podoby skautingu mimo to, co znají ze svých oddílů a středisek. Vyzkoušejí si nové aktivity, které je namotivují do dalších skautských zážitků a podpoří jejich skautské vzdělávání. Akci prožijí se svou družinou, ale zároveň navážou nová přátelství napříč skautským hnutím. Účast na jamboree posílí toleranci a samostatnost účastníků, zároveň pro ně může být i velkou motivací nejen pro práci se stezkami a odborkami, kterým je věnována část akce, ale pro skauting obecně. Kromě vzdělávacího programu a spoustu doprovodného programu na účastníky čeká i velká hra se všemi účastníky jamboree.

Co tě na akci čeká?

Na akci budeš mít na starosti svou skautskou družinu, se kterou se budeš účastnit některých programů, ale zároveň budeš mít i prostor pro to dozvědět se a vyzkoušet si nové věci v rámci programů, potkat staré známé i nové kamarády, odpočinout si chvilku u kávy nebo čaje, ale zároveň si užít čas se svým skautským oddílem. 

Co musíš na akci zajistit

 • koordinace účastníků v družině, aby chodili včas na programy
 • Ubytování účastníků - Účastníci budou ubytováni ve vlastních stanech v účastnickém kempu. Účastnický kemp bude rozdělen na několik subkempů. Subkemp (cca 400 účastníků) bude tvořen jednotlivými jamoddíly a každý bude mít svého subkemp šéfa.
 • Stravování účastníků - Stravování účastníků nebude zajištěno centrálně, ale každá družina si bude stravování zajišťovat samostatně. Lze se domluvit na spolupráci mezi družinami či v rámci jamoddílu. Vaření bude možné pouze na vyznačených místech na vlastních plynových vařičích, otevřený oheň nebude povolen. V harmonogramu akce bude každý den vyhrazen čas (cca 2 hodiny) pro vaření, oběd i mytí nádobí.

Je naprosto běžné, že vedoucí družiny/družin na akci jezdí automobily s vlekem se vším vybavením na akci. Přeci jen pár stanů, zázemí pro družinu a věci na vaření je obtížné na akci dopravit hromadnou dopravou. Po celou dobu akce bude umožněno parkování na vyhrazené louce. Automobil se bude určitě hodit i během akce na ježdění na nákupy apod. 

Vedoucí má každý večer schůzku v rámci subkempu –⁠ může tam vyslat i dospělého průvodce nebo i rádce (který je ale 15+). Na takové schůzce se probere program k následujícímu dni a je možné tam vznést různé dotazy k organizaci akce i programu.

Co bys měl vědět před registrací:

 • role vedoucího družiny se těžko mění, proto registruje družinu ten, kdo za ni během akce opravdu ponese odpovědnost a bude přítomen po celou dobu akce
 • v každé družině mohou být jen dva dospělí –⁠ vedoucí družiny a dospělý průvodce, dospělého průvodce registruje vedoucí družiny
 • družina musí mít 4 - 12 členů, z toho jeden může být zvolen jako rádce, rádcem může být člen od 10 do 17 let
 • vedoucí může registrovat více družin najednou v rámci jedné skupiny, za celou skupinu je zodpovědný po celou dobu akce
 • vedoucí družiny (ten, kdo družinu registruje) musí mít účet ve skautISu (Založení skautISu ) a ve své roli musí mít přístup do jednotky se členy, které chce na akci registrovat
 • účastníci musejí být členy Junáka –⁠ českého skauta, z. s. a být zapsáni ve skautISu
 • před registrací je potřeba všechny členy družiny seznámit s pravidly akce (Kompletní podmínky jsou k dipozici ke stažení. )
 • vedoucí družiny platí registrační poplatek za celou skupinu (družinu/družiny)

Platba

Vedoucí po registraci družiny obdrží potvrzující email a po přihlášení zde na webu uvidí údaje k platbě. Vedoucí zaplatí celou částku za celou skupinu (více družin)/družinu. 

Vedoucí má na zaplacení 30 dní od registrace, nejpozději do 31.1.2023.

Po obdržení platby vedoucímu přijde email potvrzující zaplacení, zároveň bude platba viditelná (stav –⁠ zaplaceno) v systému registrace. Pokud vedoucí potřebuje daňový doklad stačí napsat na finance@nsj2023.cz

Co najdete v registračním balíčku?

Každý vedoucí dostane při registraci registrační balíček, který je určený pro celou registrovanou skupinu. Registrační balíček obsahuje:

 • seznam osob s přiděleným identifikačním kódem – stejný kód je na látkovém náramku, rozděl náramky důsledně
 • modrý látkový náramek pro každého nezletilého účastníka
 • oranžový látkový náramek pro každého dospělého
 • papírový náramek pro každého nezletilého účastníka i dospělého
 • 2 ks plastových žetonů do sprchy pro každou osobu (další bude možné dokoupit na hlavním infostanu za 20 Kč/ks)
 • karta opravňující k účasti na večerních setkáních vedoucích a šéfů subkempů

Infostan

V areálu najdete hlavní infostan a infostany v jednotlivých subkempech (pro dva subkempy je vždy jeden společný infostan). Běhemdne i noci tamnajdete zodpovědné osoby, které budou mít k dispozici veškeré informace – ať už organizační nebo programové. Pokud tedy něco nevíte, nejste si jistí, případně chcete sdělit zpětnou vazbu, neváhejte se na ně obrátit.

Co najdete v infostanech?

 • zodpovědnou osobu, která se vším ráda poradí
 • aktuální informace o programu
 • organizační informace
 • ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy: Veškeré nalezené předměty nalezneš v hlavním infostanu. V případě, že něco v areálu najdeš, odnes to prosím tam. Děkujeme!

Informace k poradám v subkempech

Každý večer bude probíhat u infostanu vašeho subkempu porada s vaším subkemp šéfem. Dozvíte se na ní důležité informace o následujícím dni, také nebude chybět prostor pro vaše dotazy a problémy. První den (3. 5.) bude porada kvůli programu začínat ve 21:00, ostatní dny Jamboree bude vždy po večeři, tedy v 19:00. Porady se účastní vždy a povinně vedoucí výpravy, prokáže se kartičkou, kterou dostane při registraci. Pokud vedoucí nemůže kvůli závažnýmdůvodům přijít na poradu, má možnost za sebe poslat dospělého průvodce – za výpravu se bude účastnit vždy jedna odpovědná osoba.

Merch

Merch si můžete vyzvednout v hlavním infostanu od středy 3. do pátku 5. května. Bude zde také možnost si merch koupit i bez předchozí objednávky (v omezenémmnožství). Nevyzvednutý merch se bude od soboty prodávat. Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bude možné platit QR kódem. Nášivky obdržíte při deregistraci na konci akce.

SKAUTSKÝ ZÁCHRANNÝ TÝM (SZT)

Pokud si v průběhu Jamboree ublížíte nebo vám nebude dobře, postarají se o tebe členové Skautského záchranného týmu (SZT). SZT poskytuje první pomoc na akcích již od roku 2005, a proto ví, že je vhodné ti sdělit pár základních informací: 

 • Na Ošetřovně jsme pro tebe v případě akutních obtíží k dispozici non-stop. 
 • Akutní ošetření má vždy přednost před neakutním, je tedy možné že budeš muset nějakou dobu čekat.

Ošetření v ordinační době: 9–11 a 15–17 hod.

Pozveme-li tě na kontrolu, nebo pokud nemáš závažné obtíže, zastav se za námi v ordinační době pro neakutní stavy. Při příchodu na ošetřovnu zazvoň – když bude zavřeno, jsme vždy někde poblíž.

 

Pokud potřebuješ pomoct, zavolej: 737 514 662 (STS)

Pokud bude z nějakého důvodu nutné jet do nemocnice, musí zraněného doprovázet jeho vedoucí!

SKAUTSKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA (SOS)

SOS je jednou ze zvláštních jednotek Junáka – českého skauta. Dá se říci, že je to takové „roverské“ středisko s celorepublikovou působností. Členové SOSky pomáhají se zabez- pečením areálů velkých akcí – nejen v České republice. 

 

Na Jamboree je můžeš potkat u vstupů do areálu a samozřejmě uvnitř, kde dohlíží na bezpečný chod akce. Ale co je hlavní? Jsou to skauti jako vy, takže jim nevykejte a nebojte si s nimi přijít pokecat. Budou za to jistě rádi. Kromě toho, že mají na starosti bezpečný průběh akce, tak to budou právě oni, komu se dovoláte, když budete potřebovat využít krizové číslo. 

 

K dispozici vám budou také při hře v Hradci Králové, pokud byste měli přímo tam nějaký problém, třeba by se vám někdo ztratil a podobně.

UŠI PRO DUŠI – PSYCHICKÁ PRVNÍ POMOC

Všem účastníkům je každý den Národního skautského jamboree k dispozici stan Uši pro duši. Jedná se o dobrovolníky, kteří jsou schopni laické podpory v tématech psychické (či související fyzické) nepohody účastníků, poskytnout jim bezpečné prostředí pro řešení jejich potřeb a/nebo problémů, případně poskytnout první intervenční pomoc nebo v závažnějších případech předat účastníky do další odborné péče. 

Samozřejmě se na Uši pro duši může obrátit i každý vedoucí družiny ve chvílích, kdy mu bude těžko či si jen bude potřebovat promluvit. Zároveň si prosím před odjezdem na akci zjistěte fyzický i psychický stav svých svěřenců a případnou medikaci.

Text vhodný ke sdílení účastníkům:

„Během Jamboree se může stát, že se nebudeš cítit úplně v pohodě, něco nepříjemného se ti přihodí nebo budeš mít strach o někoho ze svého okolí. V takovém případě můžeš jít za vedoucím své družiny, ale můžeš mít potřebu promluvit si i s někým jiným. Přestože si přejeme, aby to nenastalo, připravujeme místo, které ti v takovém případě může pomoct. Jedná se o stan Uši pro duši, kde najdeš dospělé skauty a skautky přípravné tě vyslechnout a společně hledat případná řešení. Budeš-li potřebovat, určitě tento stan vyhledej. Uši pro duši tam na tebe budou čekat.“ 

Bližší informace o umístění stanu a časech dostupnosti poskytneme nejpozději na začátku akce.PARŤÁCI NA JAMBOREE

Skautské heslo zní Buď připraven! V souladu s ním se podílejme všichni na tom, aby účastníci Jamboree prožili bezpečný a příjemný společně strávený čas. Na akci nás bude přibližně 5000, a to už je pěkná řádka lidí. Důrazně proto doporučujeme všem vedoucím, aby v družin zavedli tzv. systém parťáků. Jedná se o dělení členů a členek družin do dvojic (nebo v případě potřeby trojic), kteří na sebe během akce dohlížejí. 

Věříme, že díky tomu posílíme odpovědnost každého účastníka za jeho osobní bezpečnost i bezpečnost ostatních. Nejen, že tento systém pomůže vedoucím družin mít přehled o všech jejích členech, zároveň tím rozvíjíme schopnosti účastníků v zájmu a vnímání ostatních. Instrukce pro dvojice (trojice) je jednoduchá: „Dávejte na sebe navzájem pozor”. V praxi to pak může vypadat např. parťáci se postarají o to, aby druhý z dvojice (ostatní z trojice) věděl, že se družina přesouvá na jiné místo, nebo aby nikdo z nich nezmeškal společný oběd. Měli by si také všimnout, pokud se jejich parťák nebude cítit dobře po fyzické či psychické stránce. V takovém případě si buď budou schopni pomoci navzájem, obrátí se na svého vedoucího nebo vyhledají někoho ze servistýmu. 

Systém parťáků bude důležitou součástí Národního skautského jamboree, která přispěje k tomu, že si akci užije každý její účastník.

EVAKUACE

O vyhlášení evakuace informujeme vedoucí družin a dospělé průvodce megafony, zprávou ve whatsapp skupině a zprávou SMS. Evakuaci každého subkempu řídí šéf subkempu.

Vedoucí skupin zodpovídají za kompletnost skupiny a přijímají pokyny vedoucích evakuace. Pokud by si to situace vyžadovala a bylo nutné vás přepravit na jiné ubytování, tak pro vás zajistíme autobusy. Na nezbytně dlouhou dobu bude zařízeno ubytování v kampusu Univerzity Hradec Králové.

Evakuační plán najdete v infostanu vašeho subcampu. Seznamte se s ním prosím.

Mohou nastat dvě varianty evakuace:

 1. Rychlá evakuace v případě požáru, případně jiné situace, kdy bude nutné rychle opustit tábořiště: Využijte únikové východy směrem na louku a na shromaždiště. Tyto únikové východy jsou části plotu označené páskou a jdou snadno roztrhnout a otevřít. Prosím neničte a neotvírejte je v průběhu akce zbytečně!
 2. Řízená evakuace z jiných důvodů: Sbalte si zavazadlo a přesuňte se podle pokynů pověřeného servistýmu do vám přiděleného úlu, kde vyčkáte dalších pokynů.

Evakuační zavazadlo obsahuje:

 • osobní doklady,
 • léky,
 • baterku / světlo,
 • cennosti,
 • telefon,
 • spacák,
 • karimatku.

ODJEZD A DEREGISTRACE (NÁŠIVKY)

Odjezd účastníků probíhá v pondělí 8. 5. do 11:00. Před odjezdem si musí každá výprava nechat zkontrolovat uklizené své místo pro táboření od pověřeného člena servistýmu. Tento člen servistýmu bude označen reflexní vestou a bude se pohybovat po vašem subkempu. Po jeho schválení dostanete kartičku, díky níž si můžete vyzvednout nášivky z akce pro celou vaši výpravu.. 

Nášivky vyzvedne vedoucí vaší výpravy v infostanu svého subkempu, kde zároveň odregistruje svou výpravu, aby mohla opustit areál.